Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Berita Acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak

 

Contoh Berita Acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak

BERITA ACARA

DEKLARASI SEKOLAH RAMAH ANAK

…………………………………….

KECAMATAN JEBRES

DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

TAHUN 2021

 

Pada hari ini ………………………, bertempat di ………………………Jalan ……………………….telah dilaksanakan Deklarasi Sekolah Ramah Anak ……………………………

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, staf karyawan (tenaga kebersihan, keamanan sekolah), komite sekolah, koordinator kelas, orang tua murid, alumni, Penilik PAUD Kecamatan Jebres, Pengawas TK, dan Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Surakarta, ……………………….

 

1.     ………………………………                                                                        ………………

(Kepala …………………………………..)

 

2.     ………………………                                                                                    ………………

(Guru …………………………………..)

 

3.     ………………………………                                                                        ………………

(Staf …………………………………….)

 

4.     ………………………………………                                                            ………………

(Yayasan……………………………)

 

5.     ……………………………….                                                                       ………………

(Komite ………………………………..)

 

6.     Sumari Hariningsih, S.Pd                                                                               ………………

(Penilik PAUD Kecamatan Jebres Dinas Pendidikan Kota Surakarta)

 

7.     Sri Murningsih, S.Pd                                                                                      ………………

(Pengawas TK Dinas Pendidikan Kota Surakarta)

 

8.     Galuh Murya Widawati, S.P, M.M                                                                ………………

(Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Surakarta)